Asertywność na co dzień

ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ
przedmiot ogólnouczelniay z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
 

Celem zajęć jest rozwój umiejętności asertywnego komunikowania się i zachowania
w różnych sytuacjach zawodowych i codziennych.
 

Spodziewane efekty:
•    rozróżnianie zachowań i analizowanie zjawisk społecznych
•    zidentyfikowanie własnych zachowań uległych, agresywnych i asertywnych,
•    szeroko pojęta wiedza o komunikacji interpersonalnej, ciekawy moduł o mowie ciała
•    poznanie zasad nawiązywania kontaktów i budowania relacji
•    praktyczny trening zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów i obrony przed manipulacją
 

Zaliczenie:
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach. Zaliczenie uzyskuje student, który posługuje się poznaną na zajęciach terminologią z zakresu komunikacji interpersonalnej, szczególnie asertywności oraz posługuje się dowolnymi technikami z obszaru asertywności.
Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr, kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us