Przedmioty ogólnouczelniane, semestr zimowy 2018/2019

HARMONOGRAM PRZEDMIOTÓW - SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE POWER                     

 

Wtorek

Efektywne wystąpienia publiczne, czyli wiem, co mówię (CSiDZ_WP_U2)

3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)    13:15 - 16:15, sala 322 bud.23

dla studentów II roku I stopnia

 

Środa

Team building, czyli jak współpracować w zespole (CSiDZ_TB_U2)

3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)       09:45 - 12:45, sala 322 bud.23

dla studentów II roku I stopnia

Doskonalenie umiejętności pracy z grupą (CSiDZ_UPG_U2)

3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)       13:15 - 16:15, sala 322 bud.23

dla studentów II roku II stopnia

 

Czwartek

Skuteczna komunikacja, czyli efektywne porozumiewanie się z innymi (CSiDZ_KOM_U2)

3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)       09:45 - 12:45, sala 322 bud.23

dla studentów I roku I stopnia

Asertywność na co dzień (CSiDZ_A_U2)

3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)       13:15 - 16:15, sala 322 bud.23

dla studentów I roku I stopnia

 

UWAGA! W semestrze zimowym 2018/19 startujemy 16.10.2018.

W dniach 1-15.10 zapraszamy chętnych indywidualnie do pok. 320 w budynku 21.