Harmonogram zajęć semestr zimowy 2017/2018

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

Wszystkie przedmioty w harmonogramie to

przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

                           UKSW-PO (w tej grupie w USOS odbywa się rejestracja na wszystkie przedmioty CSiDZ)

UKSW-PO-S

UKSW-PO-H

Poniedziałek

Warsztat Umiejętności Trenerskich  *                                      (prowadzący: Artur Winiarski)              15:00 - 18:00

Wtorek

Warsztaty Rozwoju Kariery gr 1                                                 (prowadzący: Artur Winiarski)             09:00 - 12:00

Warsztaty Rozwoju Kariery gr 2                                                 (prowadzący: Artur Winiarski)             12:15 - 15:15

Warsztaty Rozwoju Kariery gr 3                                                  (prowadzacy: Artur Winiarski)            15:30 - 18:30

Środa

Warsztaty Umiejętności Liderskich gr 1                                  (prowadząca: Anna Krajewska)         09:00 - 12:00

Warsztaty Umiejętności Liderskich gr 2                                  (prowadzaca: Anna Krajewska)         12:15 - 15:15

Warsztaty Kompetencji Społecznych gr 1                               (prowadząca: Anna Krajewska)        15:30 - 18:30

Czwartek

Warsztaty Wystąpień Publicznych i Autoprezentacji gr 2     (prowadząca: Anna Krajewska)       09:00 - 12:00

Warsztaty Wystąpień Publicznych i Autoprezentacji gr 1     (prowadząca: Anna Krajewska)       12:00 - 15:00

 

* INFORMUJEMY, ŻE NA WARSZTATY UMIEJETNOŚCI TRENERSKICH REKRUTACJA OBEJMUJE FORMALNĄ WERYFIKACJĘ ZGŁOSZEŃ ORAZ ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ. Szczegóły tutaj.

Zapraszamy do rejestracji w systemie USOS wszystkich studentów UKSW.  Udział w zajęciach jest bezpłatny, punktowany ECTS. Każdy student jest mile widziany, jednak liczba miejsc jest ograniczona.