Przedmioty ogólnouczelniane, semestr letni 2017/2018

HARMONOGRAM PRZEDMIOTÓW - SEMESTR LETNI 2017/2018                       

 

Środa

Warsztaty Umiejętności Liderskich gr 1, 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)    09:45 - 12:45

Warsztaty Umiejętności Liderskich gr 2, 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadzaca: A. Krajewska)    12:45 - 15:45

 

Czwartek

Warsztaty Asertywności gr 2, 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)       09:00 - 12:00

Warsztaty Asertywności gr 1, 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)       12:00 - 15:00

 

Dyżury pracowników dydaktycznych:

Anna Krajewska:  środy w godz. 16:00 - 17:30 (w cyklu dydaktycznym: semestr letni 2017/2018)

Artur Winiarski:    obecnie na zwolnieniu lekarskim

 

HARMONOGRAM PRZEDMIOTÓW - SEMESTR ZIMOWY 2017/2018                       

 

Środa

Warsztaty Umiejętności Liderskich gr 1 (UKSW-PO-S-2) 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)         09:00 - 12:00

Warsztaty Umiejętności Liderskich gr 2 (UKSW-PO-S-2) 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadzaca: A. Krajewska)         12:15 - 15:15

Warsztaty Kompetencji Społecznych gr 1 (UKSW-PO-H-1) 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)        15:30 - 18:30

Czwartek

Warsztaty Wystąpień Publicznych i Autoprezentacji gr 1 (UKSW-PO-S-2) 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)       09:00 - 12:00

Warsztaty Wystąpień Publicznych i Autoprezentacji gr 2 (UKSW-PO-S-2) 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)       12:00 - 15:00