Komisja Etyki i Bioetyki UKSW

Etyka ogólnoludzka obowiązuje pracownika nauki tak jak każdego człowieka,
ale odpowiedzialność jego jest większa ze względu na wyższy stopień świadomości,
a także dlatego, że pracownikom nauki przypisuje się wysoka rangę w społecznej hierarchii
i postrzega ich jako autorytety w życiu społecznym.
Pracownika nauki obowiązują przede wszystkim normy prawdomówności i bezinteresowności.
Kodeks Etyczny Polskiej Akademii Nauk

 

W trosce o zachowanie standardów etycznych w badaniach naukowych prowadzonych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Rektor powołał 30 sierpnia 2012 r. Komisję Etyki i Bioetyki UKSW.

Komisja wydając opinię kieruje się regulacjami prawnymi ustawodawstwa krajowego oraz uniwersalnymi standardami etyki badan naukowych.

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach