Sprostowanie do formularza ofertowego dot. Zaproszenia nr 01/ABK/B056/2019

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warszawa, dn. 04.07.2019 r.

 

W związku z popełnieniem oczywistej omyłki dotyczącej formularza ofertowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 01/ABK/B056/2019) Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego w następujący sposób: wprowadzając w tabeli formularza ofertowego dodatkową kolumnę dotyczącą oferowanej długości szkolenia - liczby godzin szkolenia. W związku z dokonaną zmianą, Zamawiający przesuwa termin składania ofert

do dnia 12.07.2019 r. do godziny 15:00.

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Kliknij i przeczytaj więcej >>

ZAPROSZENIE NR 01/ABK/B056/2019 do składania ofert na usługę udziału w szkoleniach otwartych dla doradców zawodowych

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warszawa, dn. 03.07.2019 r.

 

ZAPROSZENIE NR 01/ABK/B056/2019

do składania ofert Kliknij i przeczytaj więcej >>

Poszukujemy doradcy zawodowego

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

  Kliknij i przeczytaj więcej >>

Szacowanie wartości zamówienia - szkolenie i dostęp do platformy dot. narzędzia do badania ról zespołowych

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówień do projektu pn.: Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW na następujące usługi.: Kliknij i przeczytaj więcej >>

Szacowanie wartości zamówienia - szkolenia dla studentów

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówień do projektu pn.: Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW na następujące usługi.: Kliknij i przeczytaj więcej >>

Szacowanie wartości zamówienia - szkolenia dla doradców zawodowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówień do projektu pn.: Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW na następujące usługi.:

2/WPD/2019 udział doradców zawodowych w szkoleniach Kliknij i przeczytaj więcej >>

Europejskie wakacje – podróżuj i pomagaj dzięki programom wolontariatu, praktyk i staży

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy oraz Eurodesk Polska zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. "Europejskie wakacje – podróżuj i pomagaj dzięki programom wolontariatu, praktyk i staży", który odbędzie się 4 czerwca 2019 roku o godzinie 16:30 w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury, "pasaż "Wiecha" 4, Warszawa. Kliknij i przeczytaj więcej >>

Subskrybuje zawartość