Asertywność na co dzień

ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ
zajęcia ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
 

Celem zajęć jest rozwój umiejętności asertywnego komunikowania się i zachowania
w różnych sytuacjach zawodowych i codziennych.
 

Spodziewane efekty:
•    rozróżnianie zachowań i analizowanie zjawisk społecznych
•    zidentyfikowanie własnych zachowań uległych, agresywnych i asertywnych,
•    szeroko pojęta wiedza o komunikacji interpersonalnej, ciekawy moduł o mowie ciała
•    poznanie zasad nawiązywania kontaktów i budowania relacji
•    praktyczny trening zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów i obrony przed manipulacją
 

Zaliczenie:
Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr, kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS.

 

Projekt "Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie"

Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us