Sukces pracowników CSiDZ

Doradcy zawodowi CSiDZ uzyskali dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 915 640,05 zł na realizację projektu pn. "Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW".

Celem projektu jest objęcie studentów kompleksowym wsparciem w wejściu na rynek pracy. Beneficjenci będą mogli skorzystać bezpłatnie m.in. z diagnozy kompetencji przy użyciu nowoczesnych narzędzi, szkoleń z obszaru umiejętności miękkich, doradztwa dotyczącego zakładania własnej działalności gospodarczej, pośrednictwa w kontakcie z pracodawcami przy poszukiwaniu pracy. Realizacja projektu rozpocznie się w 2018 r.


Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us