Zapytania ofertowe

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warszawa, dn. 12.09.2019 r.

 

ZAPROSZENIE NR DZP.371.79.2019

do składania ofert na  usługę przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla doradców zawodowych w ramach projektu „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” realizowanego w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla doradców zawodowych w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja edytowalna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dn. 29.08.2019 r.

 

ZAPROSZENIE NR DZP.371.67.2019

do składania ofert na  usługę przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla studentów w ramach projektu „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” realizowanego w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla studentów w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja edytowalna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dn. 20.08.2019 r.

 

ZAPROSZENIE NR DZP.371.60.2019

do składania ofert na  usługę przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla doradców zawodowych w ramach projektu „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” realizowanego w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla doradców zawodowych w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja edytowalna

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dn. 04.07.2019 r.

W związku z popełnieniem oczywistej omyłki dotyczącej formularza cenowego (Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 01/ABK/B056/2019) Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego w następujący sposób: wprowadzając w tabeli formularza cenowego dodatkową kolumnę dotyczącą oferowanej długości szkolenia - liczby godzin szkolenia. W związku z dokonaną zmianą, Zamawiający przesuwa termin składania ofert

do dnia 12.07.2019 r. do godziny 15:00.

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dn. 03.07.2019 r.

ZAPROSZENIE NR 01/ABK/B056/2019

do składania ofert  na  usługę udziału w szkoleniach otwartych dla doradców zawodowych  w ramach projektu „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” realizowanego w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę udziału w szkoleniach otwartych dla doradców zawodowych w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 pok. 320,

01 – 938 Warszawa

 

do dnia 11.07.2019 r. do godz. 15.00, decyduje data wpływu do jednostki.

 

W załączeniu:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowy – Załącznik nr 1
  3. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 2
  4. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 3
  5. Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 4

 

 

----------------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówień do projektu pn.: Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW na następujące usługi.:

 

5/WPD/2019 zakup licencji na użytkowanie narzędzia do diagnozowania kompetencji

treść zapytania ofertowego

formularz ofery

wykaz kieruków studiów na UKSW

 

4/WPD/2019 szkolenie oraz dostęp do platformy online dot. narzędzia do badania ról zespołowych

treść zapytania ofertowego

formularz oferty szkolenie

formularz oferty dostęp do platformy

 

3/WPD/2019 szkolenia zamknięte dla studentów

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

 

2/WPD/2019 udział doradców zawodowych w szkoleniach

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

 

1/WPD/2019 udział doradców zawodowych w szkoleniach

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówień do projektu pn.: Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW na następujące usługi.:

 

* przeprowadzenie zamkniętych szkoleń dla studentów

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

* przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla doradców zawodowych

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

* zakup narzędzia do diagnozy kompetencji studentów-uczestników projektu

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

* udział doradców zawodowych w szkoleniu z analizy ról zespołowych oraz przeprowadzenie egzaminu certyfikujacego

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

* zakup dostępu do platformy online z 3 licencjami oraz z pakietem 600 jednostek testowych do badania ról zespołowych

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

* udział doradców zawodowych w szkoleniach

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us