Zapytania ofertowe

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówień do projektu pn.: Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW na następujące usługi.:

 

1/WPD/2019 udział doradców zawodowych w szkoleniach

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* przeprowadzenie zamkniętych szkoleń dla studentów

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

* przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla doradców zawodowych

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

* zakup narzędzia do diagnozy kompetencji studentów-uczestników projektu

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

* udział doradców zawodowych w szkoleniu z analizy ról zespołowych oraz przeprowadzenie egzaminu certyfikujacego

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

* zakup dostępu do platformy online z 3 licencjami oraz z pakietem 600 jednostek testowych do badania ról zespołowych

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

* udział doradców zawodowych w szkoleniach

treść zapytania ofertowego

formularz oferty

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.