Uniwersytet 2.0.

Tytuł projektu: Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie


Wartość całkowita projektu: 16.337.077,83 zł


Okres realizacji: 19.02.2018 – 18.02.2022


Typ projektu: dydaktyczny, edukacyjny i rozwojowy


Cel projektu: Efektem projektu będzie wysoko wykwalifikowany i pożądany na rynku pracy absolwent, przygotowany kompleksowo do podjęcia zatrudnienia, oraz kadra kierownicza i administracyjna UKSW odpowiednio przygotowana do wyzwań związanych z restrukturyzacją i reformą szkolnictwa wyższego.
Opis projektu: Projekt realizowany w ramach ścieżki Zintegrowane Programy Uczelni obejmuje dydaktykę, współpracę międzynarodową i zarządzanie uczelnią z wdrożeniem nowoczesnych technologii (m.in.: aplikacja mobilna ulepszająca komunikację studentów z uniwersytetem). Projekt obejmuje następujące moduły:


• MODUŁ PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA
• MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI
• MODUŁ ZARZĄDZANIA W INTYTULACJACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
Rejestracja na przedmioty realizowane w ramach projektu odbywa się na początku każdego cyklu dydaktycznego w systemie USOS.

Przedmioty realizowane  w ramach projektu:

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us