Team building, czyli jak współpracować w zespole

TEAM BUILDING, CZYLI JAK WSPÓŁPRACOWAĆ W ZESPOLE
zajęcia ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
 

Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta elementarnej wiedzy z zakresu współpracy w zespole oraz rozwój umiejętności związany z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w praktyce poprzez aktywne uczestnictwo w budowaniu zespołu uczestników warsztatów.


Student rozróżnia znaczenie roli kierownika, menedżera, lidera.  Poznaje różnice między grupą a zespołem, teorie budowania zespołu. Rozpoznaje role zespołowe i identyfikuje potrzeby i potencjał zespołu. Weryfikuje własną pracę i pracę zespołu, efektywność, na podstawie wyciągniętych wniosków i informacji zwrotnej. 

  • poznanie procesu grupowego i jego znaczenia w budowaniu zespołu,
  • rozpoznawanie ról zespołowych i możliwości ich wykorzystania,
  • zidentyfikowanie własnych predyspozycji do pełnienia określonych ról zespołowych,
  • testowanie własnych możliwości podczas treningu.


Zaliczenie:
Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr, kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS.

 

Projekt „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”
Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us