Doskonalenie umiejętności pracy z grupą

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY Z GRUPĄ
zajęcia ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych i społecznych


Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta elementarnej wiedzy z zakresu procesu grupowego i budowania programu zajęć grupowych oraz rozwój umiejętności związany z wykorzystaniem zdobytej wiedzy poprzez przygotowanie i poprowadzenie krótkiej etiudy „trenerskiej” według wskazówek opiekuna naukowego.

Spodziewane efekty:

·         Poznanie efektywnej komunikacji w pracy z grupą

·         Praktyczna znajomość wybranych metod pracy z grupą

·         Uczenie się przez doświadczenie

·         Gotowe narzędzia dydaktyczne do przyszłej pracy z grupami zajęciowymi

W czasie warsztatów stwarzamy studentom okazję do zdobycia praktycznych doświadczeń oraz przygotowujemy do samodzielnego prowadzenia zajęć. Dedykowane są osobom, które w przyszłości będą prowadziły zajęcia z grupą.

Zaliczenie:

Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr, kończa się zaliczeniem na ocenę, a student uzyskuje 3 pkt ECTS.

 

Projekt „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”
Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17


 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us