Efektywne wystąpienia publiczne, czyli wiem, co mówię

EFEKTYWNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, CZYLI WIEM, CO MÓWIĘ
zajęcia ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta elementarnej wiedzy z zakresu złożoności języka i komunikacji interpersonalnej, a także rozwój umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych przez samodzielne przygotowanie
i zrealizowanie wystąpienia według wskazówek opiekuna naukowego.
 

Spodziewane efekty:

  • rozpoznanie własnych predyspozycji do wystąpień publicznych,
  • werbalizowanie myśli,
  • dopasowanie języka prezentacji do percepcji słuchaczy,
  • trening przestrzeni scenicznej,
  • trening ekspresji,
  • mowa ciała prezentera i gesty, na które warto uważać,
  • przygotowanie pomocy multimedialnych,
  • pozyskiwanie informacji zwrotnej od publiczności,
  • trenowanie wystąpienia publicznego.

Zaliczenie:
Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr i kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS.


Projekt „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”
Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us