Skuteczna komunikacja, czyli jak efektywnie porozumiewać się z innymi

SKUTECZNA KOMUNIKACJA, CZYLI JAK EFEKTYWNIE POROZUMIEWAĆ SIĘ Z INNYMI

zajęcia ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych i społecznych


Celem zajęć jest rozwój kompetencji społecznych studentów ułatwiających poradzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i codziennych.


Spodziewane efekty:

  • wzrost wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,
  • zidentyfikowanie własnych kompetencji personalnych i społecznych,
  • szeroko pojęta wiedza o komunikacji interpersonalnej, ciekawy moduł o mowie ciała
  • poznanie zachowań asertywnych i efektywnego porozumiewania się z ludźmi,
  • znajomość zasad dobrego wychowania,
  • praktyczny trening interpersonalny

 

Zaliczenie:

Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr, kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS.

 

Projekt „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”
Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us