Rejestracja w semestrze letnim 2018/2019

Ruszyła rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane realizowane w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w semestrze letnim 2018/2019  Zapraszamy na zajęcia!

Harmonogram przedmiotów - semestr letni 2018/2019