Negocjacje na rynku pracy

NEGOCJACJE NA RYNKU PRACY
zajęcia ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

Celem zajęć jest rozwój umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach negocjacyjnych.

Spodziewane efekty:

  • rozróżnianie stylów negocjowania
  • zidentyfikowanie własnych preferencji stylu negocjacyjnego,
  • szeroko pojęta wiedza o komunikacji interpersonalnej,
  • poznanie zasad nawiązywania kontaktów i budowania relacji
  • praktyczny trening negocjacji w kontekście rynku pracy

Zaliczenie:

Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr, kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS.

Projekt „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”
Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us