Planowanie i organizowanie, czyli jak "zarządzać czasem"

PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE, CZYLI JAK "ZARZĄDZAĆ CZASEM"
zajęcia ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

Celem zajęć jest rozwój umiejętności organizacyjnych, zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami związanymi z planowaniem i organizowaniem, wyposażenie studenta w niezbędne umiejętności psychospołeczne, które mają olbrzymie znaczenie w rozwoju osobistym i zawodowym.

Spodziewane efekty:

  • Poznanie skutecznych technik planowania i organizowania
  • Skuteczne określanie celów i sporządzanie efektywnych planów ich osiągania
  • Sporządzanie konkretnych harmonogramów zadań
  • Planowanie i organizowanie własnych aktywności

Zaliczenie:

Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr, zaliczenie jest na ocenę, a student otrzymuje 3 pkt ECTS.

 

Projekt „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”
Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us