Rozmowa doradcza - wspólne poszukiwanie rozwiązań w trudnościach

ROZMOWA DORADCZA - WSPÓLNE POSZUKIWANIE ROZWIAZAŃ W TRUDNOŚCIACH
zajęcia ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta elementarnej wiedzy z zakresu  planowania ścieżki kariery i tworzenia życiorysu zawodowego, wsparcia jednostki w rozwoju umiejętności radzenia sobie na rynku pracy.

Spodziewane efekty:

  • Rozpoznanie własnych trudności w obszarze zawodowym
  • Umiejętność formułowania problemu i poszukiwania rozwiązania
  • Planowanie rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów

      Zaliczenie:   

      Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr, zaliczenie jest na ocenę, a student otrzymuje 3 pkt ECTS.

 

Projekt „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”
Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us