ZAPROSZENIE NR 01/ABK/B056/2019 do składania ofert na usługę udziału w szkoleniach otwartych dla doradców zawodowych

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warszawa, dn. 03.07.2019 r.

 

ZAPROSZENIE NR 01/ABK/B056/2019

do składania ofert

na  usługę udziału w szkoleniach otwartych dla doradców zawodowych

w ramach projektu „Wiem, potrafię, działam.
Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”
realizowanego w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę udziału w szkoleniach otwartych dla doradców zawodowych w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 pok. 320,

01 – 938 Warszawa,

 

do dnia 11.07.2019 r. do godz. 15.00, decyduje data wpływu do jednostki.

 

W załączeniu:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowy – Załącznik nr 1
  3. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 2
  4. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 3
  5. Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 4

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us