Przedłużenie rekrutacji na stanowisko doradcy zawodowego

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

 

Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy w ramach projektu „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” dot. konkursu nr POWR.03.01.01.00-IP.08.00-ABK/17 w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin składania dokumentów upływa 21.08.2019. Informacje szczegółowe.