Zaproszenie nr DZP.371.79.2019 do składania ofert na usługę PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH UKSW

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warszawa, dn. 12.09.2019 r.

 

ZAPROSZENIE NR DZP.371.79.2019

do składania ofert

na  usługę przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla doradców zawodowych

w ramach projektu „Wiem, potrafię, działam.
Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”
realizowanego w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla doradców zawodowych w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja edytowalna

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us