Warsztat Pracy Doradcy Zawodowego

Żyjemy w czasach, w których kariera zawodowa człowieka to trwający całe życie proces uczenia się i nieustannego rozwoju. Proces, który powinien być wspierany przez odpowiednio do tego przygotowanych specjalistów – doradców zawodowych/doradców kariery, pomagających w formułowaniu celów zawodowych oraz podejmowaniu racjonalnych i prawidłowych decyzji zawodowych. Profesjonalny doradca zawodowy może pełnić doniosłą rolę na drodze planowania ścieżki kariery zawodowej i tworzenia życiorysu zawodowego człowieka. Przed doradcą stoją wyzwania dotyczące m.in. wyposażenia jednostki w ogólną wiedzę o zawodach i możliwościach kształcenia, uniwersalne umiejętności realnego wyboru zawodu, zmiany zawodu lub przekwalifikowania się, miejsca pracy, a także umiejętności radzenia sobie na rynku pracy.
Zajęcia koncentrują się na metodach grupowego poradnictwa zawodowego, w trakcie których student będzie mógł poznać i wykorzystać profesjonalne narzędzia i metody wspierające usługi doradcze (tj. grupowe poradnictwo zawodowe). Na zajęciach będą omawiane metody grupowego poradnictwa zawodowego, które zostały zaadaptowane do polskich warunków z Hiszpanii, Danii, Francji, Kanady czy USA np.  „Metoda Edukacyjna”, „Kurs Inspiracji”, „Gotowość do Zmian”, „Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia”, „Spadochron” itp. Wymienione programy doradcze są adresowane między innymi do osób mających problemy z radzeniem sobie na rynku pracy oraz zaplanowaniem swojej ścieżki kariery zawodowej.


Warsztaty trwają 60 godzin i kończą się zaliczeniem, a student otrzymuje 3 punkty ECTS.

 

___________________________________________________________________________

OPINIE UCZESTNIKÓW

Świetne zajęcia! Nie przychodziłam na nie z jakimkolwiek przymuszeniem. Bardzo się cieszę, że miałam szansę uczestnictwa w nich. Dzięki nim wzbogaciłam zarówno wiedze dotyczącą rynku pracy, doradztwa jak i wiedzę o samej sobie. Polecam wszystkim!

Uczestniczka WPDZ 2010/2011Przed zajęciami doradztwo zawodowe było dla mnie kwestią tajemnicy, dzięki warsztatom wiem, że nie jest to gotowe rozwiązanie wyciągane z rękawa ani prosta recepta na zawód, lecz wspólna praca i wskazanie właściwej drogi do samodzielnego poszukiwania. Warsztaty wiele dają, wiedza, ćwiczenia, zdobyte kontakty-wszystko razem tworzy przydatny pakiet na przyszłość!

Martyna, WPDZ 2010/2011Bardzo się cieszę, że takie zajęcia pojawiły się na uczelni i że mogłam w nich uczestniczyć. Dzięki tym warsztatom rozwinęłam czy też rozszerzyłam swoje zainteresowania, a wiedza tu zdobyta daje mi nowe możliwości zarówno zawodowe jak i  w poszukiwaniu nowej pracy.

Uczestniczka WPDZ, 2010/2011

 

Cieszę się, że brałam udział w WPDZ! Zainspirowały mnie do tworzenia ciekawych pomysłów w głowie na autorskie warsztaty.

Marat, WPDZ 2010/2011Dowiedziałam się na czym w ogóle polega poradnictwo, wcześniej tej wiedzy nie miałam. Teraz wiem, jak grupa może się zachowywać i jakie zajęcia można z nią prowadzić.

Uczestniczka WPDZ 2010/2011Warsztaty ukazały jak ważną rolę w społeczeństwie pełni doradca zawodowy, przy wykorzystaniu jakich metod i technik może on/ona pomagać innym ludziom w ich dobrym przygotowaniu do życia zawodowego oraz społecznego. Było to możliwe dzięki prowadzącemu zajęcia, który stwarzał przyjazną, życzliwą  i bezpieczną atmosferę, w której można swobodnie się czuć i pogłębić wiedzę.

Uczestnik WPDZ 2010/2011
 


Teoria i praktyka dobrze wkomponowana w zajęcia, ponadto odpowiednio dobrane ćwiczenia aktywizujące grupę, cenne uwagi. Zajęcia pokazują problemy oraz wielość sytuacji, które mogą wystąpić podczas prowadzenia poradnictwa.

Uczestnik WPDZBardzo polecam te zajęcia, ponieważ wiele wyniosłam z nich informacji o sobie, a także o metodach dotyczących doradztwa zawodowego. Prowadzący jest profesjonalistą, osobą kreatywną, wprowadza innowacyjne metody prowadzenia zajęć. Atmosfera na zajęciach jest bardzo dobra, czuje się akceptację i bardzo efektywnie można pracować.

Kinga, WPDZ 2010/2011

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us