O nas

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW powstało w 2010 r. w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów szkół wyższych. Chcemy rozwijać umiejętności psychospołeczne, aktywizować oraz przygotowywać naszych studentów i absolwentów do znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.

Współpracujemy z pracodawcami, zewnętrznymi firmami szkoleniowymi oraz osobami, które chętnie dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem cennym dla osób poszukujących swojego miejsca na rynku pracy.

                                                                                     

Do zadań CSiDZ UKSW należy m. in.:

  • poradnictwo zawodowe, edukacyjne i psychologiczne
  • prowadzenie zajęć ogólnouczelnianych kształtujących umiejętności przydatne na rynku pracy
  • organizacja warsztatów, szkoleń rozwijających kompetencje społeczne i zawodowe
  • współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji różnych form edukacyjnych
  • dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji