Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy - FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI

 
FUNDACJA  AKTYWNEJ  REHABILITACJI zaprasza osoby:
 • z dowolnym rodzajem niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowany sprzężonym z innym schorzeniem zaświadczone przez lekarza;
 • w wieku od 16 do 30 lat;
 • posiadające status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo;
 • nie korzystające aktualnie z żadnej formy aktywizacji zawodowej np.: WTZ, ZAZ;
 • nie biorące obecnie udział w projektach pro-zawodowych finansowanych ze środków ze środków EFS.

do udziału w projekcie pn. Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy. W ramach projektu dostępne są następujące formy wsparcia:

Charakter wsparcia:

Poszczególne formy wsparcia:

IPD:

 • Indywidualny Plan Działania (IPD) wykonany przez doradcę zawodowego;

 

Wsparcie społeczne:

 • indywidualne konsultacje ze specjalistami w tym m.in.:

psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem pracy, prawnikiem, konsultantami „niezależnego życia”, lekarzami różnych specjalności, rehabilitantami itd.;

 • Warsztaty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (wyjazdowe); 

bloki tematyczne: psychologiczny, doradczy (zawodowy), prawny, zajęcia prowadzone z trenerem „niezależnego życia”;

 • warsztaty dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

Wsparcie w kontynuowaniu nauki:

 • opłata czesnego (szkoła policealna, studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe, studia doktoranckie);
 • kursy przygotowujące do egzaminów i opłaty egzaminacyjne;
 • zakup książek związanych z kierunkiem studiów;
 • konsultacje związane z wyborem kierunku nauczania.

 

Wsparcie zawodowe:

 • szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje - np. projektant stron internetowych, grafik komp., kurs administracyjno-biurowy, prawo jazdy;
 • praktyki zawodowe – 40 godzinne lub więcej w zależności od potrzeb;
 • staż rehabilitacyjny – finansowany przez FAR - 3 miesięczny;
 • zatrudnienie – z 3-miesięcznym wsparciem wdrożeniowym i monitoringiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba kontaktowa:      

Przemysław Rogalski -trener pracy

przemyslaw.rogalski@far.org.pl

tel./fax: 22 651 88 02 wew. 12        

http://www.far.org.pl/                  

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us