Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

W poszukiwaniu pracy jednym z istotniejszych elementów jest zidentyfikowanie barier, które utrudniają jej znalezienie. Jedną z nich jest nieefektywny sposób poszukiwania pracy. Życiorys zawodowy i list motywacyjny to podstawowe dokumenty, którymi posługujemy się, poszukując zatrudnienia. Ich głównym celem jest zainteresowanie potencjalnego pracodawcy naszą osobą. Są to narzędzia kreowania własnego wizerunku zawodowego, dlatego bardzo istotna jest świadomość własnych możliwości,  określenie celów zawodowych oraz planowanie ich osiągnięcia.

Korzyści z uczestnictwa w zajeciach:
•    poznanie siebie, uświadomienie uczestnikom ich mocnych i słabych stron,
•    zmiana sposobu myślenia uczestników na temat rynku pracy,
•    świadomość znaczenia proaktywnej postawy wobec uzyskania zatrudnienia,
•    świadomość korzyści starannego planowania procesu poszukiwania pracy,
•    poznanie zasad prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,

Warsztaty trwają 30 godzin i kończą się zaliczeniem, a student otrzymuje 1 punkt ECTS.

_______________________________________________________________________

OPINIE UCZESTNIKÓW

"Warto korzystać z warsztatów, gdyż można zdobyć na nich praktyczną wiedzę, konieczną w życiu i bardzo przydatną w poszukiwaniu pracy"

Ewelina, WAPP 2014/15

 

"Uważam, że zajęcia są bardzo przydatne, potrafią otworzyć umysł i pobudzić kreatywność. Prowadzone są w bardzo przyjazny sposób, dzięki sympatyczne prowadzącej, Ani"

Gabriela, WAPP 2014/15.

 

"Ciekawe, profesjonalne, przydatne"

Magda, WWPA 2014/15

 

"Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy dają cenną wskazówkę, jak zacząć i czego można się spodziewać, kiedy zaczyna się poszukiwac pracy. Zajęcia odbywają się z prowadzącą, która wszystko objaśni tak, że stanie sie to zrozumiałe dla każdego"

Joanna WAPP 2014/15

 

"Dużo fajnych ćwiczeń, wiele przydatnych informacji na temat CV i innych dokumentów rekrutacji"

Maciek WAPP 2014/15
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us