Wolontarystyczny Rok Socjalny w Niemczech

Projekt Rocznego Wolontariatu jest projektem pilotażowym skierowanym do pełnoletnich osób uczących się, studentów i absolwentów do 26 roku życia, który chcieliby podnieść swoje kwalifikacje w obszarze socjalnym, wpływać na społeczne zmiany, pomagać rozwiązywać problemy społeczne, poznać nowe metody pracy socjalnej, pozyskać doświadczenia międzynarodowe oraz podnieść swoje kompetencje językowe.

IJGD (Międzynarodowa Służba Wspólnoty Młodzieży) jest najstarszą i jedną z największych organizacji zajmujących się organizacją pracy wolontarystycznej w Europie. Założona w 1949 roku celem promowania nowej formy międzynarodowej pracy z młodzieżą: workcampów. Obecnie organizacja koncentruje się na promowaniu porozumienia i minimalizowaniu uprzedzeń między ludźmi różnych narodów, klas społecznych, religii i światopoglądów, jak również wspieraniu inicjatyw młodzieżowych na rzecz zaangażowania społeczno-politycznego, krytycznego myślenia i działania w kontekście lokalnym i globalnym.

 

Czas trwania wolontariatu
Projekty rozpoczynają się 1 sierpnia lub 1 września i trwają 12 miesięcy

Warunki
Wolontariusze otrzymują wyżywienie, nocleg, kieszonkowe, ubezpieczenie, 25 dni wsparcia merytorycznego w postaci seminariów oraz 26 dni urlopu.

Charakter pracy
W ramach wolontariatu młodzi ludzie przede wszystkim pracują z dziećmi, młodzieżą, młodzieżą niepełnosprawną, osobami starszymi, w organizacjach socjalnych: przedszkolach, szkołach, warsztatach, centrach młodzieżowych, dziennych placówkach, itp.

Wymagania
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1-B2 i dobra motywacja do pracy wolontariackiej.

Rekrutacja w roku 2014 trwa do 31 maja.

https://pl-pl.facebook.com/wolontariatzIJGD

Koordynator

 
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste
Landesverein Niedersachsen e.V.
Katharinenstr. 13
Hildesheim
Niemcy
31135
Tel.: 05121-20661-70
Fax: 05121-20661-45
Email: agnieszka.krawczyk-balon@ijgd.de

Więcej

Więcej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us