Projekt: CSiDZ dla odważnych

CSiDZ DLA ODWAŻNYCH

16 grudnia 2011r. z inicjatywy studentów uczęszczających na Warsztaty Umiejętności Liderskich organizowane przez CSiDZ UKSW zrealizowano projekt  "CSiDZ dla odważnych". Głównym jego celem była promocja CSiDZ wśród studentów, którzy do tej pory nie mieli okazji uczestniczyć w zajęciach. Projekt miał charakter aktywnych zajęć w bardzo ciekawej formie... gry miejskiej.

Gra miejska ”CSDZ DLA ODWAŻNYCH” stanowiła praktyczny trening umiejętności kompetencji przywódczych, gdzie uczestnicy warsztatów mogli sprawdzić się w roli lidera: planować, organizować, delegować zadania i zarządzać zespołem, ale miała także na celu pomoc innym w wyborze ścieżki zawodowej oraz integrację studentów UKSW z różnych kierunków studiów.

Podczas promocji gry wyłoniono 30 szczęśliwców, którzy wzięli udział w grze miejskiej „CSDZ DLA ODWAŻNYCH” jako sześć 5-osobowych zespołów. Każdy z nich miał do wykonania sześć zadań. Zadania były realizowane na terenie jednego z budynków kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego w specjalinie oznakowanych "stacjach". Każda z nich symbolizowała jeden z warsztatów proponowany przez CSiDZ (Liderski, Trenerski, Doradztwa Zawodowego, Kompetencji Społecznych, Przedsiębiorczości, Rozwoju Kariery). Zadania były tematycznie związane z zajęciami w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW, a nagrodą za pierwsze miejsca było między innymi zagwarantowane miejsce na dowolnie wybranych szkoleniach Centrum - i to bez rekrutacji!

Uczestnicy wyrażali się odpowiednimi umiejętnościami umożliwiającymi im zaliczenie zadania oraz otrzymanie wskazówki co do miejsca kolejnego ćwiczenia. Wygrała ta drużyna, która najlepiej i najszybciej pokonała wszystkie stacje. Wyróżnienie otrzymali także liderzy każdej z grup.
Po zakończonej grze odbyło się uroczyste rozdanie nagród: wspomnianego gwarantowanego miejsca na zajęciach oraz ciekawych książek w Przystanku Młociny, gdzie uczestnicy i organizatorzy wspólnie się integrowali.

Więcej informacji i zdjęć znajdziesz na Funpage Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego, a także masz szansę przeżyć to sam, jeśli będziesz uczestnikiem warsztatów (wypełnij formularz zgłoszeniowy).

Prezentacja studentów z realizacji projektu: CSDZ dla odważnych

Zobacz film

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us